Liefdevol Leven

Genieten vanuit het hart

Petra Smitshuijzen

week33

Verantwoording

Beeld en tekst

Fotograferen is iets wat ik graag doe. Het is een uitdaging om iets wat je ziet zo op een foto te krijgen dat het een mooi visueel plaatje wordt. Een plaatje waarmee je anderen kan laten zien hoe jij naar dingen kijkt. Soms kom je foto’s tegen waarvan je denkt dat je die zelf gemaakt zou kunnen hebben.

De collages die op de site staan komen uit mijn eigen archief. Soms zie ik foto’s van anderen die ik graag wil combineren met mijn foto’s om een nog beter geheel te maken van wat ik wil uitbeelden. Ik zal dan altijd vermelden waar ik deze vandaan heb en daarvoor toestemming vragen waar nodig.

De teksten zijn afkomstig van mijzelf.

Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, foto’s en collages op deze site zijn dan ook mijn eigendom. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige ander manier, zonder mijn voorafgaande toestemming.

Voor het uitprinten van een artikel ter persoonlijke inspiratie hoef je natuurlijk geen toestemming te vragen.

* end of content *

site information

copyright 2010-2013 Liefdevol Leven • deze website is gerealiseerd door pixelliquid